Privacy statement

This is the privacy statement of Art Deco Fossils. For our contact details, see at the end of this statement under the heading ‘What if you have questions or complaints?’. In this privacy statement, we will inform you about the use of your personal data (hereafter also ‘data’) by Art Deco Fossils.

Short privacy statement

For selling articles from our website, we need your personal data, which we will keep for a maximum of 7 years in our financial records.

We collect and use personal data for several purposes, including the following:

 • For administering a sale.
 • For collection of user statistics, IP addresses, browser information, length of visit.
 • For our financial records.

The persons of which we use personal data have certain rights in relation to their data.

For what purpose do we use your data?

We use your data for the following purposes

 • To enable you to make an account on our website and secure your account.
 • To be able to send you electronic notifications of account registration and order activity.
 • To be able to process payments, create invoices and update our financial records.
 • To be able to process the order.
 • To make and analyse visitor statistics.

On which grounds is the use of your details based?

We use your details on the following basis:

The data are necessary to enable the agreement we have with you, or of which you are a party.

The data are necessary for us to comply with legal obligations.

The data are necessary for our legitimate interest, or those of others.

 

The legitimate interest is:

 • Our commercial interest to gain more insight into our users and clients and their wishes.

Are your details passed on to parties outside the European Economic Area (EEA)?

No, we do not pass on your details to parties outside the European Economic Area, they are only stored on servers located inside the EEA.

How long do we store your details?

We store your data no longer than necessary for the purposes for which we collect them.

Generally, the following storage periods are valid:  

Sort of data and storage period

Client data (name, address, town, email address, telephone number)

Until 2 years after last transaction

Invoice details, transaction details and other financial details

7 years as required by legal fiscal storage period obligation

Account details (log-in name, password)

As long as the account is in use

Order history (other than kept under legal storage period obligation)

As long as you have an agreement or other relationship with ourselves and until 2 years afterwards

IP address

Until 6 months after last website visit

Website use information

Until 6 months after last website visit

 

Which rights do you have?

You are legally entitled to the following rights relating to your personal data:

 • To ask for a copy of the data we hold for you.
 • To receive information about how your data are processed.
 • To have incorrect data corrected.
 • To have incomplete details added to, in relation to the purpose for which the details are used.
 • To have your data deleted.
 • To have your data ‘limited’.
 • To object to the use (the processing) of your data.
 • To withdraw permission to use your data if you have previously given such permission; the withdrawal will apply to future use of your data.
 • If you have submitted data yourself, or if they have been generated for you (for instance based on your use of our services), and you have given permission for such use or if your data are necessary to execute our arrangement, and if the details are processed electronically: to obtain your details in a structured and current format in electronically readable form, and, if technically possible, to allow for transfer to other parties.
 • To file a complaint with the relevant privacy supervisor (this may be the supervisor in the country or your usual residence, where you conduct your business activities, or where (alleged) violation of your privacy rights has occurred), in The Netherlands the ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.

To exercise your rights, you can contact us through the contact details listed under the heading ‘What if you have questions or complaints? ’.

In certain instances, it is possible that we are entitled to refuse your request. In that case, we will inform you why your request has been denied. It is possible we will not be able to execute our arrangement with you if we no longer hold certain of your personal data, in which case we will also inform you.

Most of your data can be found in your personal online account. You can log in and adjust the data yourself. To see details not stored on your online account, you can contact us directly (see: ‘What if you have questions or complaints?’).

What if you have questions or complaints?

If you have questions or complaints about the use of your data or about this privacy statement, please contact:

Art Deco Fossils

Jaagvelden 3

5685JN, Best

The Netherlands

+31 6 20604441

info@artdecofossils.com

 

Can this privacy statement be adjusted?

Yes. This privacy statement has been drawn up in March 2023. We reserve the right to adjust this privacy statement. When important changes are made, we will notify you, for instance by email.

 

In Dutch according to the Dutch law.

 

Art Deco Fossils, gevestigd aan Jaagvelden 3 5685 JN Best, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.artdecofossils.com

Jaagvelden 3 5685 JN Best, The Netherlands

0620604441

Maura Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van Art Deco Fossils Hij/zij is te bereiken via info@artdecofossils.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Art Deco Fossils verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artdecofossils.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Art Deco Fossils verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Art Deco Fossils verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Art Deco Fossils neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Art Deco Fossils) tussen zit. Art Deco Fossils gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

*Google Analaytics (website artdecofossil.com bezoek, gedrag wordt vluchtig bekeken en niet bewaard)

* Facebook (alleen als je "liked" of " volgt" sta je in ons systeem en kun je nieuwe posts zien, gegevens hierover worden niet bewaard) * Idem voor Instagram


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Art Deco Fossils bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden

Art Deco Fossils deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Art Deco Fossils blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
Delen van persoonsgegevens met derden

Art Deco Fossils verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (lees hier betalingstransactie)

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Art Deco Fossils gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art Deco Fossils en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artdecofossils.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Art Deco Fossils wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art Deco Fossils neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@artdecofossils.com